Visterøy & Buarøy

Tidligere var disse 2 øyene militært området, og det var adgang forbudt for båtfolk der. Øyene er idag fraflyttet av det militære, og åpnet for sivilt bruk. Det er anlagt molo og vei mellom Visterøy og Buarøy, antagelig for å øke tilkomstmulighetene på nordsiden, i sunnet mellom Visterøy og Lerøy. Øyene framstår idag som en øy, og navnene kan derfor kanskje virke noe missvisende. Det er grunne forhold i bukten mot vest, og man bør ha mannskap i baugen for utkikk, spesielt ved fjære sjø. Det er nå anlagt to blåser som viser hvor grunnen ligger. Det er trygt å gå mellom disse bøyene også på fjære sjø, dersom skuta ikke stikker dypere enn ca 1 meter. Det er fint å ligge mot nord på berget i bukten.  
Kystartilleriet var en tidligere våpenart i det norske militærvesenet. Kystartilleriet ble oppsatt 17. juni 1899 som en våpenart i Hæren. I 1903 ble det slått sammen med landfestningene og fikk navnet Festningsartilleriet. I 1934 ble landfestningene overført til Feltartilleriet og navnet endret tilbake til Kystartilleriet. Samtidig ble Kystartilleriet tatt ut av Hærens organisasjon og flyttet til Marinedepartementet. I 1957 ble Kystartilleriet sammen med Marinen innpasset i den nye felles forsvarsgrenen Sjøforsvaret.

1. januar 2002 ble Kystartilleriet og Marinen lagt ned og overtatt av Kysteskadren. Kystartilleriet ble imidlertid formelt avviklet først 17. juni2007 i en seremoni på Oscarsborg festning, på dagen 108 år etter at Kystartilleriet var opprettet som egen våpenart.
I dag er Kystjegerkommandoen arvtageren til Kystartilleriet. Buarøy var endel av de mange norske kystfort etter andre verdenskrig.                                Kilde: Wikipedia.


20160525-DSC 4593

Se flere bilder fra disse øyene her .. >>