Solund

Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane med om lag 840 innbyggjarar, og den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Ytst i Sognefjorden vert kommunen vår den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet. Tilkomsten må skje sjøvegen, anten via hurtigbåtferje eller eigen båt. Både hurtigbåt og ferje går til og fra Krakhella, ein halvtime med bil/buss frå kommunesentrumet Hardbakke. Se www.solund.info for mer informasjon.