Økstrafjorden i Ryfylket

Runar Garder med mannskap har vært i Økstrafjorden - innerst i Ryfylket i sommer (2013).

Økstrafjorden er en fjordarm av Nedstrandfjorden i Suldal kommune i Rogaland. Fjorden har innløp på nordsiden av Nedstrandfjorden mellom Barkaneset i vest og Ullestad i øst. Fjorden går 6 km rett nordover og smaler raskt inn ved Hestholmsundet. Nord for Hestholmsundet blir fjorden langt bredere igjen og deler seg i tre deler. Den ene delen erGrønnevik inn mot vest på andre siden av holmene Skadholmen og Bergaholmen. I nord går Naustvik på østsiden av neset Husgavlen inn til grenden Økstra, som har gitt navn til fjorden. På vestsiden av Husgavlen går fjorden videre nordover og smaler her kraftig inn. Der fjorden er på det smaleste, omkring 20 meter bred, krysser Fylkesveg 686 fjorden. Nord for brua ligger Krossvikene, to like lange viker på hver side av fjorden som oppefra ser ut som et kors. Innerst i fjorden ligger et gammelt sagbruk, som bare blir kalt Sagjå.

P7230070
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
P7230078
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
P7230066
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
P7230060
OLYMPUS DIGITAL CAMERA