Horgo

Horgo er ei øy i Austevoll i Hordaland. Det er en stor ubebodd øy ved Horgefjorden. Øya ligger sørvest for Hundvåko, sør for Stora Kalsøy og nord for Møkster.
https://www.bof.no/omrade/kystledhus/horgo