Fedje

Fra Wikipedia: 
Fedje 
er en øykommune i Nordhordland. Kommunen ble etablert i 1947 ved å bli utskilt fra Austrheim. Austrheim, inkludert Fedje, ble utskilt fra Lindås i 1910. Kommunen består av en hovedøy (Fedje) og over 100 småøyer og holmer, og det bor ca. 560 mennesker der. Nabokommunene er Gulen i nord, Austrheim og Radøy i øst, og Øygarden i sør. Tettstedet Fedje har 440 innbyggere per 1. januar 2016[2].  Naturen på Fedje kjennetegnes av lite skog og forblåst landskap. Hovednæringen har historisk sett vært fiskeri. Kommunen har ikke bro-tilknytning til fastlandet, og man er avhengig av ferge for å komme seg dit.

Utenfor Fedje ligger siden andre verdenskrig en sunken tysk ubåt, «U 864». Ubåten inneholder store mengder flytende kvikksølv.

Fedje har blitt en spennende destinasjon for båtfolk.

Det er verd å ta turen innom både for båtfolk og veifarende. Det har vært jobbet hardt gjennom flere år for å få til et godt tilbud til turister, og nå har Fedje virkelig blitt en flott havn å besøke. Den gamle sardinfabrikken på Fedje har blitt oppgradert både inne og ute. Det er anlagt ca. 120 meter kai med tilgang på vann, strøm og internett. I tillegg er det laget til dusj og toaletter. Det er planer for kjøp av ytterligere 1 flytebrygge. Videre så er det muligheter for leie av selskapslokaler. Det arrangeres jevnlig dans der. I tillegg kan det skreddersyes eget opplegg for de som kan være interessert i det. Det kommer kafe på kaien til våren 2017. Den vil ha åpen hver helg i sesongen. Her kan man få alt fra lett mat til noe godt i glasset. Det vil bli tilgang på spill og aviser. Går det en god fotballkamp skal det være mulig og se denne her. Det er kommet en stor flott butikk på kaien på Fedje med godt utvalg og gode priser. Videre har kabelfergen begynt og gå igjen. På kaien er griller, bålpanner og benker fri benyttelse for de som leier kaiplass. Det er også tilgang på hjertestarter på kaien.

Døgnleie er kr 250,- for båter opp til 49 fot og kr 350,- for de over 49 fot. 

Kontakt info: Tore A. Frugård  //  Mobil: 992 41 000  //  E-post: tore@frugard.no