Styret

Formann: Kjell Matre
Tlf: 950 38 212
E-post: kjell.matre@helse-bergen.no

Viseformann: Tommy Håvardstun

Tlf: 932 12 531
E-post: havartun@gmail.comHavnesjef: Jan Brandt

Tlf: 915 38 190
E-post: Havnesjef@bergensmotorbat.no

Vara for havnesjef: Ronny Paulsen
Tlf: 416 32 967
E post: rp65@hotmail.no


Kasserer: Rolf Kristian Helgesen
Tlf: 906 96 674
E post: hrolfkristian@gmail.com


E post faktura:
regnskap@bergensmotorbat.no Klubbsjef: Bård Tore Nordheim

Tlf: 913 20 893
E-post: btn@bkkfiber.no

Vara: Bjørn Johannessen
Tlf: 481 75 390
E post: bjojoha8@online.no


Opplagssjef: Geir Namtvedt

Tlf: 936 29 394‬
E-post: opplagsjefbm@mail.com

Vara: Gerhardt Sundt
Tlf: 907 78 039
E post: ggsundt@online.no


Sekretær: Rune Haugseng

Tlf: 916 000 11
E-post: rune.haugseng@icloud.com

web master
Vedlikeholdsjef: Atle Karlsen 
Tlf: 932 54 984
E post: atle@byggatle.no

Vara: Gerry Amundsen
Tlf: 906 69 055
E post: abetakst@online.no


Tursjef: Trond Olav Ronæs

Tlf: 476 43 972
E-post: trondolav98@gmail.com

Vara: Kim Rune Fedøy
Tlf: 452 70 727
E post: krfe@odfjelldrilling.com