Ridderne

Bergens Motorbåtforening (BM) har en utmerkelse kalt Ridder av ordenen Det Gylne Ratt. Ordenen har egne vedtekter.
Ordensutnevnelse besluttes av styret og fremlegges for De Ældres Raad til uttalelse før endelig vedtak gjøres med 2/3 flertall. 
Utmerkelsen utdeles på en av B.M.`s festlige anledninger.  Utnevnelse til æresmedlem besluttes av et enstemmig styre.
Siste avgåtte formann som er utnevnt til ridder blir Stormester.

Ridderne av ordenen Det Gylne Ratt
består av følgende medlemmer:
(oppdatert 20.02.2019)
Tall i parantes etter navn = året personen ble utnevnt til ridder.

Roald Stgum Olsen (2017) - Stormester
Asbjørn Neverdal
Terje Nilsen
Jan Røe

Harald Hammernes
Robert Hansen
Arve Frøyseth

Eilif Ingebrigtsen
Odd Kalvenes
Einar O. Fosse
Arild Mjelde

Per Emblem
Helge Holgersen
Jan H. Andreasson
Otto Lofnes

Svein Fyllingen
Audun Egge Andersen
Sverre Johanson
Bjørn Tveit

Trond Andersen (2016)
Rune Haugseng (2016)


Riddere samlett til Ridderfest 18.01.2020. Noen riddere hadde ikke anledning til å kommer.
Se flere bilder her ( Damene, De Ældres Raad ) .. >>

Bilde fra Ridderfest 2018
Bildet er fra Persetorskaften 05.11.2016