Vakt 2020

VAKTPLAN 2020:                                                      

Vaktlistene for 2020 nå klare. Styret har bestemt å gå tilbake til bryggevis vaktordning.
Denne ordningen gjør det også lettere å bytte en vakt fordi man kanskje kjenner bedre de medlemmer som ha plass på samme brygge. 

For de som trenger å bytte vakt er det mulighet for å annonsere ønske om bytta av vakt via BMs hjemmeside - som tidligere. Bruk gjerne også BMs Facebook gruppe for de som er på Facebook.

Hver sesongstart skal turnusen for bryggene rulleres, slik at medlemmene på en brygge unngår å få vakt på samme tidspunkt som foregående år.

Alle medlemmer med havneplass plikter å utføre vakt- og dugnadtjeneste. Vaktinstruksen er under revidering, og vil bli gjort tilgjengelig i Havneweb, klubbhuset og vaktrommet så snart den er klar.

Vaktlister for alle bryggene er tilgjengelig på Havneweb under mappen "Dokumenter", og kan evt søkes opp under «Tags» (søkeord) - Vaktliste.

Lister vil også bli distribuert til hvert medlem bryggevis, og kopier vil bli hengt opp i oppslagstavle på klubbhuset, samt vaktrommet.

Jan M. Brandt / Havnesjef BM

Publ/oppd. 16.02.2020/RuneH