Brev fra RedningselskapetFra: Atle Giljarhus
Til: Bergens Motorbåtforrening


 

 

Takk til alle i Bergens Motorbåtforening for at dere har vært med og reddet liv og bidratt til en tryggere kyst gjennom nautisk mil støtten til redningsskøyta ”Bjarne Kyrkjebø” i 2015. Denne skøyta driftes av frivillige i Redningsselskapet Sjøredningskorps i Bergen uten godtgjørelse og medlemmene betaler sin kontingent for å være med og redde liv.

I 2015 reddet Redningsselskapet 30 menneskeliv fra å omkomme på sjøen Norge totalt - mot 25 i 2014.
Statistikk siden 2003 og frem til i dag for redningsskøyta til Redningsselskapet Sjøredningskorps i Bergen med base på Hjellestad:

·         19 mennesker er reddet fra å omkomme på sjøen
·         60 fartøy er berget fra totalforlis
·         3627 personer er hjulpet
·         1635 fartøy er assistert
·          13 brannslukninger er gjennomført
·         280 SAR oppdrag er gjennomført rekvirert av Hovedredningssentralen på Sola
·         1764 oppdrag er gjennomført totalt inkl SAR oppdragene

Takk igjen for støtten i 2015!

Med vennlig hilsen

 

Atle Giljarhus
Seniorrådgiver og prosjektleder nautisk mil 
Redningsselskapet
Mobil: + 47 901 45 000
www.redningsselskapet.no
www.nautiskmil.no