BMs oljevernutstyr

BM har eget oljevernutstyr:
Det er plassert på dieselbryggen, og kan benyttes av medlemmer ved behov. Det foretaes gjennomgang og opplæring hver vår på dette utstyret. Ta kontakt med vedlikeholdsjef for mer informasjon.