Artikkel 2017.02.21 Draugen


Draugen Motorbåtforening har fått oppsigelse fra Bergen Kommune, og må flytte!
Vår gode kollegabåtforening Dragen som har tilhold i Store Lungegårdsvann, har nå fått oppsigelse av Bergen kommune.
(bildet er hentet fra baatsans.no ifm Draugens 80 års jubileum i 2012)
I 2020 må de være fraflyttet anlegget sitt og det arealet de har disponert må være helt ryddet. Begrunnelsen for oppsigelsen er at de kommer i konflikt med planene for utbyggingen av Bybanen. Også Bergens Motorbåtforening hadde i sin tid tilhold og eiendom ved Store Lungegårdsvann omtrent der trafikkmaskinen og Nygårdstangen nå er. Anlegget måtte flyttes flere ganger for til slutt å måtte forsvinne helt fra området. Nå står altså Draugen for tur.
( Gå til hjemmesiden til Draugen her..)
Det er å merke seg at det foreløpig ikke er kommet noen signaler om hjelp eller anvisning til å kunne flytte virksomheten til andre lokaliseringer. En ganske kynisk holdning til båtfolket. Bergen er vel kanskje den største fritidsbåtkommunen i landet, men kommunen utmerker seg negativt med ytterst få offentlige båtplasser.  Nå ryker altså plassen for den veldrevne båtforeningen Draugen og entusiasmen for Bybanen er nok ikke på topp blant medlemmene der i disse dager.  

Roald Stigum Olsen

Publisert 21.02.2017