2016.03.30 Propanskap i sjøen


Propanskapet på sjøen!
I løpet av vinteren har stålskapet som står ved gjestebryggen av en eller annen grunn havnet på sjøen. Dette ble oppdaget tidlig i påsken, og flere forsøk ble gjort for å prøve å fiske det opp igjen. Det lå på 3-4 meters dyp, og dårlig sikt gjorde det ikke lett for « fiskerne".
Skapet og gassflaskene som var i skapet er kommet på land igjen, mye takket være 
Atle Karlsen og Arnfinn Karlsen som stilte med dykkerutstyr og kranbil. Godt jobbet!
Gassflaskene er spylt og sprayet. De er plassert ved stålcontainer bak nordre skur. Om bryggesjefene har noen som "mangler" dugnad så finnes det nå en jobb med å rengjøre/spyle stålskapet.