20160305 Kurs i Plastreperasjoner


Kurs i plastreperasjoner for BM medlemmer ble gjennomført i uke 9 2016

Vi takker Atle Berge og folkene hans i AB Service AS for vel gjennomført kurs. Tilbakemeldingene vi har fått så langt er at kursopplegget var bra.

Desverre klarte vi ikke å fylle opp alle plassene slik vi hadde planlagt.
Vi håper at interessen og deltagelsen er større dersom vi arrangerer noe tilsvarende en annen gang. 

Les beskrivelsen av kursopplegget her ..Flere bilder her ..