Havneweb


Bergens Motorbåtforrening har nå begynt å ta i bruk Havneweb.

Alle BMs medlemmer har fått e-post og SMS med orientering om hvordan man logger seg på Havneweb. Har du problemer med innlogging, ta kontakt med noen i styret for hjelp. Logg inn her: www.havneweb.no  Legg inn brukernavn og passord. Dette har du fått fått via SMS og e-post. BM bruker nå havneweb.no som elektronisk styringssystem for havnen. Du som bruker kan vedlikeholde dine egne data, slik at de til enhver tid er oppdatert.Styringssystemet inneholder dine fakturaer, vakter og dugnader. I tillegg kan du se vaktliste, oversikt over havnen m.m.All kommunikasjon mellom deg og båthavnen vil foregå elektronisk. Du vil feks motta dine fakturaer på mail. Med dette har vi fått et moderne og tilgjengelig nettbasert styringsystem som vil gjøre hverdagen til medlemmer og tillitsvalgte enklere og mer oversiktlig. Vi er kjempefornøyd med at dette nå er på plass!