Kontakt

IMG_1968

Motorbåtforening vår ligger i Nordåsvannet, rett innenfor Straume bro.  
Se video av innseilingen her ..

Dybde i sundet under broen er 3 m, og høyde under broener 4,5 m. De som seiler mot strømmen gjennom sundet bør vike. Vær spesiellt oppmerksom på at det er to løp under broen. Kun det nordligste løpet er farbart..!

Båtforeningen har ca. 220 båtplasser fordelt på 5 flytebrygger. Vi har 3 store nøst for vinteropplag, flotte klubblokaler og eget dieselfyllingsanlegg forbeholdt foreningens medlemmer. 

Vi har egen gjestebrygge for ca. 6 båter. For tiden er vi 336 medlemmer.
Vis hensyn ved ferdsel inn og ut av båthavnen. Max 4 knop. HUSK HEKKBØLGEN ..

BM_flyfoto