Diesel, og dieselpriser i BM havn:

Avgiftsfri diesel er fritatt for veibruksavgift, og skal bare brukes i "traktorer, motorredskaper og liknende» - herunder båter. Det er derfor ikke lov å fylle avgiftsfri diesel på vanlige kjøretøy som brukes på vei.

Dersom man ikke melder feilfyllingen til Skatteetaten, og det blir oppdaget ved kontroll, må man betale en avgift. Avgiften er 20 000 kroner for personbiler. Dette gjelder også for andre kjøretøy med tillatt totalvekt under 3 500 kg. Tyngre motorvogner får høyere avgift. Fyller du avgiftsfri diesel flere ganger, kan Skatteetaten ilegge avgift med dobbel sats. Både eier og den som disponerer kjøretøyet er ansvarlig for betaling av avgiften, uavhengig av hvem som faktisk har fylt avgiftsfri diesel. 
Les mer om dette på Skatteetatens sider, her .. >>

Dieselen som blir levert til BM av Polar Varme AS har kvalitet EN 590. Den er farget og er avgiftsfri. Dette ligger i avtalen mellom Polar Varme og Bergens Motorbåtforening tilsier. EN 590 imøtekomme de krav som "nyere" motorer har. I enkelte tilfeller kan "gamle" motorer miste noe av effekten ved bruk av diesel EN 590, men dette er ikke skadelig ifølge Polar Varme AS. Konklusjonen er altså at alle motorer uansett alder kan bruke diesel av kvalitet EN 590.  Les mer om diesel kvalitet under prislisten.

Alle priser er for farget diesel, inkl. mva.

2020:
Uke 37: Kr. 9,11 pr liter
Uke 36: Kr. 9,14 pr liter
Uke 29: Kr. 9,24 pr liter

Uke 26: Kr. 9,02 pr liter
Uke 24: Kr. 8,63 pr liter
Uke 23: Kr. 8,53 pr liter
Uke 19: Kr. 7,78 pr liter
Uke 14: Kr. 9,23 pr liter
Uke 11: Kr. 10,33 pr liter
Uke 08: Kr. 10,52 pr liter
Uke 02: Kr. 11,26 pr liter
Uke 01: Kr. 11,26 pr liter

2019:
Uke 46: Kr. 10,92 pr liter
Uke 40: Kr 10,45 pr liter
Uke 38: Kr 10,79 pr liter
Uke 35: Kr 10,38 pr liter

Mer informasjon om diesel. Sakset og oversatt fra Wikipedia:

EN 590 er en standard utgitt av European Committee for Standardization som beskriver de fysiske egenskapene for diesel som alle i bilbransjen må oppfylle dersom de skal selges i EU og flere andre europeiske land. 
Basert på 98/70 / EG gjør at den blanding av opp til 7% fettsyremetylester biodiesel med "konvensjonelle" diesel - en 7:93 blanding.

EN 590 har blitt introdusert sammen med de europeiske utslippskravene. Med hver sine revisjoner av EN 590 som er blitt tilpasset for å senke svovelinnholdet i diesel - siden 2007. Dette kalles ultralavt svoveldiesel som tidligere funksjon av svovel som et smøremiddel er fraværende (og må skiftes ut med tilsetningsstoffer).

Mange land i Europa krever diesel for å møte en bestemt klasse i vintertider. I Sentral- og Vest-Europa må vinter diesel (Winterdiesel, diesel d'hiver) oppfylle Klasse F forholdene minst fra begynnelsen av desember til slutten av februar. I en overgangsperiode (for det meste oktober og april) må en lavere klasse være oppfylt. I de skandinaviske landene må vinter Diesel (Vinterdiesel) oppfylle klasse 2 forhold. Noen mineral grupper tilbyr begge typer kjent som Winter Diesel (Winterdiesel, diesel d'hiver) og Arctic Diesel (Polardiesel, diesel polaires).

Winter diesel (også kjent som vinterdiesel eller vinterisert diesel (AE)) refererer til at dieseldrivstoffet er forbedres for å hindre den fra å gelere i kaldt vær. Generelt oppnås dette ved behandling med additiver som endrer de lave temperatur egenskapene til drivstoffet.

Les mere på:
https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_diesel_fuel
https://en.wikipedia.org/wiki/EN_590