Utsett / Oppsett

IMG_3814DSC0127964874_10200666927140236_378776161_n

Søknadsfristen for vinteroppsett 2020/21 er passert. 

 Planlagt oppsett; se BM kalender.

Trenger du å få båten opp på kaien uten ordinært oppsett, ta kontakt med opplagsjef for å avtale tid. Oppsett på kai i april og mail er kun for båter som ikke kan være med på de ordinære våroppsettene, på grunn av størrelse og tyngde.

Regler for opp og utsett:
1): Oppmøtet er senest kl. 17:00.
2): Det er faktisk ikke lov å bunnsmøre båten etter at den er lastet på trucken! Dette medfører tilgrisete stropper og mannskap..!
3): De medlemmene som bærer gul vest har ansvar for dirigering av truck, samt arbeid med stropper.
4): Oppsett på kai i april og mai er kun for båter som ikke kan være med på de ordinære våroppsettene, på grunn av størrelse og tyngde.
5): Ved høytrykkspyling på kai; IKKE spyl på stroppene, da blir de veldig lett ødelagt..!
6): Alle som får tildelt plass må ha båten klar til utsett på det fastsatte tidspunktet. Båter som står igjen etter avtalt utsett kan bli belastet med forsinkelsesgebyr pr. dag som vil bli fastsatt av styret (gjelder ikke trebåter).. 

Forutsetninger for bruk av kran:
1): BM krever at alle medlemmer har Kasko forsikring (og Ansvarsforsikring) på sine båter. De fleste forsikringsselskaper dekker skade på båt ved oppsett/utsett og lagring på land under Kaskoforsikring. 

2): Hvert medlem må selv sjekke med sitt forsikringsselskap at de har dekning for dette.
3): Medlemmene har selv ansvar for skader på egen båt og må selv sørge for nødvendig forsikring for dette som nevnt over.

4): Alle medlemmer har tilbud om - for egen regning og risiko - å ta båten på land på kaien og ut på sjøen igjen. Medlemmene velger om de vil kjøre kranen selv eller be et annet medlem om hjelp til dette.

5): Medlemmer kan og søke om å få båten sin på lagring/opphold i nøst. Det er frivillig å benytte seg av dette og det gjøres også for medlemmets egen regning og risiko. 

6):  BM krever ikke sertifikat/godkjenning for  medlemmer som  kjører  kranen.
7): Sannsynligheten for at BM får ansvar for skader på båt pga bruk av kran en meget liten.