Landstrømkabel

Det er ikke tillatt å bruke overganger for landstrømkabel som vist på bildet (sort kabel) eller tilsvarende overganger. Grunnen er at overganger øker faren for jordfeil og galvanisk tæring pga fuktighet i koblingene.

Det skal benyttes landstrøm kabel uten overgang og som er godkjent for bruk utendørs. Den gule kabelen på bildet er eksempel på godkjent landstrøm kabel.