BMs nødlensepumpe

Lensepumpen er plassert rett under trappa til vaktrommet. Det foretaes gjennomgang og opplæring hver vår på dette utstyret.
Ta kontakt med vedlikeholdsjef 
for mer informasjon.