BMs miljøstasjon

______________________________________________________________________________________________________________

Vi påføres store utgifter ved at spilloljen som blir tømt i spilloljetanken er veldig forurenset. 
Det vil si at det er alt annet enn spillolje som blir tømt i tanken. Vi presiserer at det kun er lov til å tømme spillolje der! IKKE vann, kluter, bensin, sand og grus (hvor i all verden kommer det fra ..!?).

Problemet er at når vi skal tømme tanken så går suge silen tett og tømmingen tar lang tid. I tillegg får vi ekstra regning fra de som tar imot ”oljen”, fordi den inneholder så mange andre stoffer enn olje.

Oppdatert 21.08.2020.


______________________________________________________________________________________________________________

Vi har gått til anskaffelse av nytt returpunkt for spillolje:

Tanken var at denne skulle stå inne i en miljøkontainer. Miljøkontaineren vi har fått levert er et vrak, og skal returneres. Styret jobber med en god permanent løsning på denne. Det koster oss mye penger å tømme miljøstasjonen vår.  

Dette fordi mange slenger fra seg kanner, oljefiltre, filler og maling, her. 
Det blir også satt inn annet avfall som ikke skal kastes her. F.eks. batterier.  Dette er selvfølgelig ikke tillatt! Kast bare det mest nødvendige, og lever resten til nærmeste miljøstasjon, som er BIR Espehaugen. 

Oppdatert 21.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________

 

Oppsamlingspunkt for diesel og oljefilter:

Tanken var at denne skulle stå inne i en miljøkontainer. Miljøkontaineren vi har fått levert er et vrak, og skal returneres. Styret jobber med en god permanent løsning på denne.

Kast kun diesel og oljefilter i dette oppsamlingspunktet!
Annet miljavfall skal leveres til nærmeste miljøstasjon, som er BIR Espehaugen. 


Oppdatert 21.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________

MILJØCONTAINER:

Vi har prøvd å gå til anskaffelse av en  miljøkontainer.. Tanken var at denne skulle romme et oljereturpunkt og et filteroppsamlingspunkt. I tillegg skulle den ha oljeoppsamling i bunn, og rister i gulv. Kontaineren vi har fått levert er et vrak, og skal returneres. Denne skal altså IKKE brukes. Styret jobber med en god permanent løsning for en ny miljøstasjon. Det er fortsatt ikke tillatt å sette fra seg ødelagte batterier i området rundt avfallskontainer eller framtidig miljøkontainer. Batterier for kassering skal leveres til nærmeste miljøstasjon, som er BIR Espehaugen.

Oppdatert 21.08.2020.


______________________________________________________________________________________________________________