BMs miljøstasjon

______________________________________________________________________________________________________________

Vi påføres store utgifter ved at spilloljen som blir tømt i spilloljetanken er veldig forurenset. 
Det vil si at det er alt annet enn spillolje som blir tømt i tanken. Vi presiserer at det kun er lov til å tømme spillolje der! IKKE vann, kluter, bensin, sand og grus (hvor i all verden kommer det fra ..!?).

Problemet er at når vi skal tømme tanken så går suge silen tett og tømmingen tar lang tid. I tillegg får vi ekstra regning fra de som tar imot ”oljen”, fordi den inneholder så mange andre stoffer enn olje.

Oppdatert 30.10.2020.


______________________________________________________________________________________________________________

Vi har gått til anskaffelse av nytt returpunkt for spillolje:

Denne står nå inne i en miljøkontainer. Det koster oss mye penger å tømme spilloljetanken vår. Det er fordi man tømmer diesel og andre uhumskheter i tanken. Da kan oljen ikke brukes. I tillegg 
slenger mange fra seg kanner, oljefiltre, filler og maling, her. I tillegg setter mange fra batterier.  Dette er selvfølgelig ikke tillatt! Kast bare det mest nødvendige, og lever resten til nærmeste miljøstasjon, som er BIR Espehaugen. 

Oppdatert 30.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________

 

Oppsamlingspunkt for diesel og oljefilter:

Denne står nå i miljøstasjonen. 
Kast kun diesel og oljefilter i dette oppsamlingspunktet!
Annet miljavfall skal leveres til nærmeste miljøstasjon, som er BIR Espehaugen. 
Oppdatert 30.10.2020.


______________________________________________________________________________________________________________

MILJØCONTAINER:

Vi har nå fått en permanent miljøkontainer. Denne inneholder 1 oljereturpunkt og 1  filteroppsamlingspunkt. I tillegg har kontaineren oljeoppsamling i bunn, og rister i gulv.

Det er fortsatt ikke tillatt å sette fra seg ødelagte batterier i området rundt avfallskontainer eller framtidig miljøkontainer. 

Batterier for kassering skal leveres til nærmeste miljøstasjon, som er BIR Espehaugen.

Oppdatert 30.10.2020.


______________________________________________________________________________________________________________