BMs hjertestarter

BM har egen hjertestarter som er tilgjengelig for BMs medlemmer.
Hjertestarteren henger i trappeopdpgangen til styrekontoret.
Den er selvinstruerende og enkel ibruk.

Det foretaes gjennomgang og opplæring hver vår på dette utstyret. 

Ta kontakt med vedlikeholdsjefen vår for mer informasjon..