BM vaktordning 2020

Gå til bytte vakt skjema her .. >>
Gå til bytte vakt oversikt, her .. >>

Vaktordning

Vaktliste er generert, og du finner dine vakter i Havneweb under menyen «Dashboard» hvor dine kommende vakter for sesongen er vist. Under menyen Aktiviteter/Vakter finner du komplett liste over alle sesongens vakter, og du kan se vedkommende som fått tildelt vakt på samme dato som deg.

 Minner om at man fremdeles er ansvarlig for å møte opp på sin tildelte vakt. Hvis uteblivelse, tilfaller det et gebyr på kr. 1.500,-, i tillegg til at forsømt vakt skal tas igjen evt. neste sesong.

Husk:
Det er mulig å bytte vakt innbyrdes blant medlemmene, alternativt at man kan skaffe en godkjent vikar.
(Se liste i vaktrommet).

Bytte av vakt er hvert enkelt medlems ansvar, styret kan ikke organisere bytting.

Den som møter på vakt skal signere i vaktprotokollen. Ved eventuelt bytte av vakt, eller bruk av vikar skal stedfortreder notere sitt navn, pluss navnet på den som opprinnelig er satt opp på vakten. Dato og klokkeslett for start/slutt av vakttjeneste skal noteres.

Registrering av fremmøte blir sjekket jevnlig og danner grunnlaget for eventuelle gebyrer.

Vaktlaget «logger» seg på og av vakten via kortleseren i vaktrommet. Denne registrering vil bli logget og samkjørt med protokollen. Se oppslag ved kortleseren.

Vaktliste blir lagt ut på vaktrommet. NB! Husk å lese og krysse av for samtykke-erklæring og personopplysninger ved innlogging i Havneweb hvis du ikke har gjort dette før. I dette tilfellet er det viktig å være oppmerksom på «Intern deling».

Rutiner i forbindelse med selve vakttjenesten forblir uforandret.

For andre detaljer, se www.havneweb.no - log deg inn og søk på ordet «vakt» under dokumenter og/eller tags.


Mvh 

Havnesjef


Gå til bytte vakt skjema her .. >>
Gå til bytte vakt oversikt, her .. >>