BMs Krøniker

Historien om BM..
Bergens Motorbåtforrening ble stiftet 6. februar 1914 på Hotell Metropol i Bergen etter et innledende møte 17. august året før.
I forbindelse med 100 års jubileumet er det laget en egen bok om BMs historie. Den er nå delt ut til alle medlemmene i BM. Skulle du mot formodning ikke ha fått boken, kan du henvende deg til styret, eller oppsøke BM i kontortiden.