BMs smitteverntiltak finner du her .. >>
Generelt gjelder følgende:
Hold avstand til andre. Vaske hendene ofte.
Er du syk eller mistenker at du holder på å bli syk; hold deg hjemme! Følg rådene fra helsemyndighetene.   
Oppdtatert 04.05 RuneH

________________________________________________________________________

Medlemsmøte 30.09 er desverre AVLYST på grunn av Covid 19 situasjonen og smittefare.

Styret vil komme med en skriftlig rapport fra etatsjefene som legges ut her. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med spørsmål til styret her. Spørsmål og svar vil bli publisert fortløpende på denne siden.  Send spørsmål til styret .. >>

Oppdtatert 11.09 RuneH

________________________________________________________________________

Høsten har kommet. Det kan man trygt si ..
20200612-Svartisen-4120200612-Svartisen-320200531-IMG_396320200609-Træna-1420200601-Til Brønnøysund-320200530-Udvort-12020170527-DSC_574720180518-DSC_4496-Pano

Alle bilder slideshow: Tommy Håvardstun
_________________________________________________________________________

Avslutningsturen til Askøy 26-27.09 er desverre AVLYST på grunn av Covid 19 situasjonen og smittefare.
Oppdtatert 09.09 RuneH

________________________________________________________________________

Søknad om vinteropplag 2020/21 er nå stengt.

Søknadsfristen var 18.09.Oppdtatert 09.09 RuneH

________________________________________________________________________Planlagt utsett og oppsett 2021:

Utsett N skur: 6 April
Utsett M skur: 7 April
Utsett S  Skur: 8 April

Utsett M skur for de som vil ut før påske: tirsdag uke 12: 23 Mars
Dette gjelder kun de som har varslet før oppsett og blitt plassert ytterst i skuret.

Våroppsett 1: 13-19 April
Våroppsett 2: 20-26 April
Våroppsett 3: 27-4 Mai

Søknadsfrist vinteroppsett  15 september 2021
 
Vinteroppsett S Skur: 18 Oktober
Vinteroppsett M Skur: 19 Oktober
Vinteroppsett N skur: 20 Oktober

Med forbehold om endringer.

Oppdtatert 11.09 RuneH

_________________________________________________________________________

Med B/B Thea til Nord Norge

I Båtmagasinet nr 9 - 2020 er det en stor fotoreportasje fra turen B/B Thea med Tommy og Heidi gjorde til Nord Norge i sommer. De hadde et fantastisk vær på stort sett hele turen!

En del av bildene fra turen kan du se her .. >>


Oppdatert 25.08.2020.


_________________________________________________________________________

Persetorsken er desverre AVLYST på grunn av Covid 19 situasjonen og smittefare.


Oppdtatert 28.08 RuneH


_________________________________________________________________________

MILJØCONTAINER:

Styret jobber med en god permanent løsning for en ny miljøstasjon.

Det er fortsatt ikke tillatt å sette fra seg ødelagte batterier i området rundt avfallskontainer eller framtidig miljøkontainer.Batterier for kassering skal leveres til nærmeste miljøstasjon, 
som er BIR Espehaugen.
Les mer om BMs miljøstasjon her .. >>                                           

Oppdatert 21.09.2020.


________________________________________________________________________

Leverandørinfo: 

Full oversikt over båten med SmartBoat One:
Sensor Marine har utviklet produktet SmartBoatOne til å kunne gi en sanntids informasjon fra båten, rett på din mobiltelefon 24/7. 

Les mer ..

Publ. 20.08.2020/RuneH


Båtmagasinet har en serie youtube videoer om råd og tips for båtlivet. Her er en av dem; Kveiling av tau. Kan anbefales :-). Les og se mer her .. >>


Få 1000 kr for din gamle båt!  

Gamle båter som blir liggende i naturen er et forurensningsproblem. De kan inneholde materiale som er skadelig for miljøet, mennesker og dyr. For å få bukt med problemet har Miljødirektoratet innført 1000 kroner i vrakpant.
Les mer ..

Publ/oppdatert 19.06.2020/RuneH 


VAKTPLAN 2020:         

Vaktlistene for 2020 nå klare. 

Vi går tilbake til bryggevis vaktordning. Da blir det lettere å bytte  vakt innbyrdes på hver brygge. For de som trenger å bytte vakt er det mulighet for å annonsere ønske om bytta av vakt via BMs hjemmeside - som tidligere. 

Bruk gjerne også BMs Facebook gruppe for de som er der.  Les mer … >>
Publ/oppd. 17.02.2020/RuneH

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________