Styret

Formann: Kjell Matre
Tlf: 950 38 212
E-post: kjell.matre@helse-bergen.no

Viseformann: Tommy Håvardstun

Tlf: 932 12 531
E-post: havartun@gmail.comHavnesjef: Jan Brandt

Tlf: 915 38 190
E-post: Havnesjef@bergensmotorbat.no

Vara for havnesjef: Ivar Lie
Tlf: 911 06 460
E-post: 
ivar.lie@getmail.no


Kasserer: Rolf Kristian Helgesen

Tlf: 906 96 674

E post: hrolfkristian@gmail.com

E post faktura:
regnskap@bergensmotorbat.no 


Klubbsjef: Bård Tore Nordheim

Tlf: 913 20 893
E-post: btn@bkkfiber.no

Vara: Monika Amundsen
Tlf: 
Opplagssjef: Geir Namtvedt

Tlf: 936 29 394‬
E-post: opplagsjefbm@mail.com

Vara: Gerhardt Sundt
Tlf: 907 78 039Sekretær: Rune Haugseng

Tlf: 916 000 11
E-post: rune.haugseng@icloud.com

WEB Master
Vedlikeholdsjef: Atle Karlsen 
Tlf: 932 54 984
E post: atle@byggatle.no

Vara: Gerry Amundsen
Tlf: 906 69 055
E post: abetakst@online.no


Tursjef: Trond Olav Ronæs

Tlf: 476 43 972
E-post: trondolav98@gmail.com