Styret

Formann: Kjell Matre
Tlf: 950 38 212
E-post: kjell.matre@helse-bergen.no
Viseformann: Tommy Håvardstun

Tlf: 932 12 531
E-post: havartun@gmail.com


Havnesjef: Jan Brandt
Tlf: 915 38 190
E-post: Havnesjef@bergensmotorbat.no

Vara for havnesjef: Ivar Lie
Tlf: 911 06 460
E-post: 
ivar.lie@getmail.no


Kasserer: Rolf A. Grønvigh
Tlf: 932 40 477

For hurtigst mulig svar ang faktura og betalinger: 
E-post: regnskap@bergensmotorbat.no  

Ellers: 
E-post: rolf.gronvigh@gmail.com  

PS: Bruk KID på innbetalinger, da slipper du unødige purringer på faktura du har betalt.


Klubbsjef: Bård Tore Nordheim

Tlf: 913 20 893
E-post: btn@bkkfiber.no

Vare for klubbsjef: Monika Amundsen


Opplagssjef: Geir Namtvedt

Tlf: 936 29 394‬
E-post: opplagsjefbm@mail.com

Vara for opplagssjef: Gerhardt Sundt

Sekretær: Rune Haugseng

Tlf: 916 000 11
E-post: rune.haugseng@icloud.com
Vedlikeholdsjef: Ronny Vellesvik
Tlf: 918 64 964
E-post: ronnyvellesvik@gmail.com

Vara for vedlikeholdsjef: Gerry Amundsen

Tursjef: Trond Olav Ronæs
Tlf: 476 43 972
E-post: trondolav98@gmail.com