Bunkers Oil

Batterier:


Trykk på bilde for priser på batterier. BM har 45% rabatt på oppgitte priser.

Nytt fra Bunker Oil:
Bunker Oil har endret sitt distribusjonsapparat på diesel og bensin. De har ikke lenger så mange egne anlegg som tidligere, noe som betyr at de har sagt opp medlemsavtalen med KNBF. Men du kan fortsatt  bruke ditt Bunker Oil-kort å få rabatt. 

Benytt kortet å få rabatt:
På Bunker Oil-drevne stasjoner vil du nå få kr. 1,00 i rabatt inkl. mva. På ikke- BunkerOil drevne stasjoner vil du få den rabatten som eventuelt ligger i betalingskortet ditt. 
Her finner du informasjon over stasjoner som aksepter Bunker Oil kort .. >>

Bunkring med fritidsbåt:
Alle stasjoner som er merket med rød skrift «Marina», er stasjoner som leverer til fritidsbåter.

Ønsker du å skaffe deg Bunker Oil kort?
Gå inn på https://www.bunkeroil.no/tankingskort og bestill ditt kort og få kr. 1,00 i rabatt.
Publ/oppdatert 16.10.2017

Vi har fått tilbud fra Bunkers Oil AS om gode priser på deres produkter ( pr 2015.11.20).  
Dette gjelder olje, batterier og filter. Gå til Bunker Oil hjemmeside her ..


Ring: Tlf 55 11 95 30 (Gi beskjed at du er fra Bergens Motorbåtforening)
Eller send e-post: ekspedisjon@bunkeroilbergen.no 


Prisliste oppdatert pr 2017.10.25
Se prislisten her ..

Finn filter som skal erstattes:  

http://www.luberfiner.com/catalog/parts-catalog.aspx   


Trenger du nytt batteri: 

http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/index2_en.php
Prisliste her >> ( vi har 45% rabatt på oppgitte priser )

Datablad, informasjon om olje typer ++
http://www.bunkeroil.no/mobil/

Page Counter