Bytte vakt oversikt ..

Ønsker du å bytte vakt?
Gå til skjema
, og send inn ditt ønske, så kommer det opp på denne siden.
Husk å melde fra når du har fått byttet vakt.

Opplisting av de som vil bytte vakt: 

Navn: John Reidar Blom-Andersen / Mobil nr: 934 48 775
E-post: bloand@frisurf.no
Har vakt: 2 juni 2019 / Kan ta vakt: Fra 4.6-9.6 el uke 26  Er på ferie i Europa 2 juni. Ønsker evt at noen tar vakten mot betaling. / Lagt ut 10.04.2019 RuneH


Navn: Roar Stavang / Mobil nr: 907 84 502
E-post: r-stavan@online.no
Har vakt: 25.04.2019 // Kan ta vakt: En annen dag. 
Er borte på jobb 25.04.19. Kom gjerne med forslag. /
Lagt ut 10.04.2019 RuneH


Navn: Rune Økland // Mobil nr: 411 21 125 / 
E-post: 
rune.okland@gmail.com
Har vakt: Lørdag 12.10.2019 
Kan ta 
vakt: Store deler av sesongen  / Lagt ut 10.04.2019 RuneH