BM vaktordning 2017

Vaktordning sesongen 2017.

En ny båtsesong står for døren forberedelser for sesongens aktiviteter er under planlegging!
Vaktlister blir sendt ut uke 9.
I Havneweb er det et opplegg for tildeling av vakt til hvert medlem. Dette blir nå tatt i bruk for å forenkle rutiner og oppfølging av vaktordningen. Det blir derfor noen endringer i forbindelse med innkalling til vakt sammenlignet med tidligere år.

Merk deg følgende:
1): Tidligere ordning med utsending av vaktkort i posten utgår.
Det blir sendt ut melding til den enkelte (e-post og SMS) om hvilke tidspunkt man er tildelt, og man får full oversikt over sine vakter helt fra sesongens start. Tidspunktene er også tilgjengelig på den enkeltes side »
i Havneweb. I tillegg vil det bli sendt ut en påminnelse i forkant av hver vakt.


2): Ordningen med bryggevis fordeling av vakter, samt at man får en «makker» fra samme brygge faller bort. Hawneweb genererer fordeling av vakttidspunkt vilkårlig. Tildelingen vil være slik at man ikke får samme tidspunkt/ukedager det påfølgende år. Dette gjør at medlemmene ved første tildeling (i år) blir plukket ut på tilfeldig valgte tidspunkt. 
 
3): Man er fremdeles ansvarlig for å møte opp på sin tildelte vakt. Hvis uteblivelse, tilfaller det fremdeles et gebyr, kr. 1.500,-. Det er fremdeles mulig å bytte vakt innbyrdes blant medlemmene, eller at man kan skaffe en godkjent vikar.
 
4): Fordi ordningen med vaktkort utgår skal hvert medlem som møter på vakt signere i vaktprotokollen. Ved eventuelt bytte av vakt/bruk av vikar skal stedfortreder notere sitt navn pluss navnet på den som opprinnelig er satt opp på vakten. Dato og klokkeslett for start/slutt av vakttjeneste skal noteres.
Denne registrering av fremmøte blir sjekket jevnlig og danner grunnlaget for eventuell utskriving av gebyr. 


5): I tillegg skal vaktlaget «logge» på og av vakten via kortleseren i vaktrommet. Denne registrering vil bli logget og samkjørt med protokollen.

Nærmere informasjon om dette kommer. For øvrig vil rutinene i forbindelse med selve vakttjenesten forbli uforandret.

MvhHavnesjef

Gå til bytte vakt skjema her .. >>
Gå til bytte vakt oversikt, her .. >>