Avslutningstur Strusshamn 22-23.09 


Det nærmer seg avsluttingstur som går til Strusshamn den 22-23 september. Pris er 350,- pr båt og betales til VIPPS 140656. Påmelding sendes til trondolav99@gmail.com, og skal inneholde båt navn, antall personer og dokumentasjon på betalt påmeldingsavgift. Bindende påmelding innen 11.09.2018.  HilsenTurkomiteen     Publisert/oppdatert: 06.09.2018

  Vi har noen ledige plasser for båter i str. 25-35 fot. Ta kontakt m/havnesjef Jan Brandt for info.      

Sommeren er på hell, men fortsatt er det båtsesong ..!
20180727-DSC_0500-Pano20180727-DSC_0400-Pano20180727-DSC_043420180728-DSC_050920180716-DSCF5644

VINTEROPPLAG 2018/19 

Søknadsfristen er passert. Planlagt utsett 2019 er som følger: 
Nordre skur (nærmest bommen) : 8 april, midtre skur 9 april, søndre skur 10 april
Planlagt våroppsett 2019: 
Våroppsett 1: 22 april - 29 april // Våroppsett 2: 30 april - 7 mai // Våroppsett 3: 8 mai - 15 mai                                     Publisert/oppdatert: 19.09.2018

RYDDING I JOLLESKURET
JOLLER SOM IKKE ER MERKET INNEN UTGANGEN AV JULI VIL BLI FJERNET FRA JOLLESKURET OG MELLOMLAGRET I NORDRE SKUR. DERSOM DE IKKE ER GJORT REDE FOR DER INNEN 09.09 (HØSTDUGNAD) VIL DE BLI KASTET, GITT VEKK ELLER SOLGT. 
Kontakt Opplag eller Havnesjef ved spørsmål.   
Publisert 20.06.2018


Problemer med blåskjell måser og nedgrising 
Flere medlemmer opplever nå store problemer med nedgrising av båter som følge av at måker og andre fugler dykker på betongbryggene, flyte elementer og båter som ikke er i bruk for å plukke blåskjell og annet som har grodd fast, for deretter å innta måltidet på brygge eller båttak. Det er det enkelte medlem som disponerer båtplassen som er ansvarlig for å holde det fritt for skit og groe rundt og på egen båt. Egnet skrapeutstyr finnes i redskapsrom under klubbhuset. Ta kontakt med bryggesjef dersom du har spørsmål rundt dette.               Publisert 20.07.2018

TYVERI FRA BÅTER I BM HAVN !! 

Det er meldt om flere tyverier fra BM båter i havnen vår nå i sommer. Dette viser at det er svært viktig å lukke portene når man går ut på bryggene selv om man kun har et lite ærend i båten på dagtid. Det er fort gjort for uvedkommende å smette inn og "gjemme" seg mellom båtene og bli værende der til anledningen byr seg til å gjøre et brekk… Det er heller ikke alle som kjenner ansiktene til de enkelte på hver brygge, og man bør være obs hvis man treffer på noen som man er usikker på hører hjemme der. Da bør man kontakte vedkommende og spørre om hvilken bås båten hans ligger i, og eventuelt navn på vedkommende. Er det uvedkommende så skal man høflig be dem om å forlate bryggen. I tillegg bør ikke verdigjenstander ligge ulåst i båten. Kartplottere, bensintanker, joller, påhengsmotorer, etc bør om mulig være nedlåst eller låst fast i båten. Vi oppfordrer alle medlemmer til å holde øyne og ører oppe, og melde fra om  uregelmessigheter.                                                           Publisert 08.08.2018Horgo, en perle i Austevoll 
Horgo er vel den plassen vi lengter mest til om vinteren. Her er det et eldorado av muligheter til bading, fisking, rekreasjon, krabbefangst, dykkerplasser, turområder, og det er bare en svipptur til Bakkasund som ligger rett nord. Om kvelden er det fint å gå en tur opp til pynten nord vest - for å få med seg solnedgangen over Marsteinen fyr. Er det nordavind er Vestrevågen å anbefale. Ellers er Austrevågen finest. Her finner man brygge, strand og mange muligheter for oppankring på svaberg. Publisert 28.07.2018

I forbindelse med de nye personvernreglene som trer ikraft i mai 2018, har vi laget en «samtykkeerklæring» som ligger tilgjengelig på Havneweb

Når du nå logger inn i
Havneweb vil du få spørsmål om deling av personopplysninger. Les gjennom samtykkeeklæringen og kryss av i boksen for godkjenning. Kryss deretter av i de feltene du aksepterer deling av opplysninger.
Etter lagring kommer du inn i Havneweb.Som beskrevet kan du når som helst ombestemme deg og korrigere valgene. Dette gjør du ved å gå inn på "Min Side" og deretter nederst på menyen på venstre side, "Samtykke". Da kan du se og eventuelt endre de valgene du har gjort.
BM selger IKKE medlemslistene til noen. De brukes utelukkende til diesel leverandøren vår Polar Varme, og til KNBF. Dersom man ikke samtykker vil man ikke lenger kunne fylle diesel fra dieselpumpen i BM. Informasjon fra KNBF vil også stoppe.
Har du spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med noen i styret.             Publ/oppd. 22.06.2018

BMs turprogram for 2018 - oppdatert 

Turkomiteen har laget en fin oversikt over alle planlagte turer som skal arrangeres i 2018. 

Les oversikten her .. >>                           
Oppdatert 20.06.2018

(Foto er fra årets pinsetur)


Vannscootersesongen er i full gang!

Til glede for noen og irritasjon for mange.
Bergen Vannscooter Utleie holder hus i Fagernes Yacht Club og leier ut derifra. Dette medfører en god del hasardiøs kjøring forbi BM. Vi oppfordrer alle BMs medlemmer til å filme eller ta bilder av hasardiøs kjøring forbi havneanlegget vårt. Dette vil vi så bruke i  dialog med aktuell utleier, eller politianmeldelse. 
Send bilder og film her .. >>

Rune H / 15.06.2018
NRK på tokt med B/B Thea
Den 12.06.2018 dro vi på tokt med NRK og Norge Rundt ombord i Tommy og Heidi sin B/B Thea. Formålet var å lage innslag til Norge Rundt 15.06. Undertegnede fungerte som film og følgebåt. Turen gikk via Lerøy til idylliske Glesvær, hvor vi spiste en deilig fiskesuppe.  Kjekk dag med friskt vær.      Album      Rune H / 13.06.2018

Det er ikke tillatt å lade el-biler i BM havn.

Havnen har ikke godkjente strømuttak for lading av el-biler. Strømforbruk ved lading av el-biler belastes felles strømregning, noe som ikke er tillat.
Kjør heller til Danmarksplass og lad bilen der (bilde).  
Oppdatert 15.06.2018

Diesel tanken i BM forble tom i pinsen pga feiparkerte biler     
Tankbilen kom ikke forbi hjørnet på midtre skur pga feilparkerte biler. Dieseltanken forble derfor tom i hele pinsen. Vi oppfordrer medlemmer som parkerer i BM om å tenke seg om hvor de parkerer slik at adkomst IKKE blir blokkert. Dieseltanken er fylt opp nå. Tillatte parkeringsplasser kommer til å bli malt opp igjen.             Publisert/oppdatert 22.05.2018

Nytt trådløst nett i BM havn    
Vi oppgraderer trådløst nettverk i BM havn nå. Passordet er som før. Nye og bedre aksespunkt er montert 07.05. Vi har skiftet til Telenor, men er framdeles på en ADSL linje. Tilgjengelighet på bryggene, Bestikken og klubbhuset er forbedret.                                                                                     Oppdatert  07.05.2018